Tillsammans är vi världens starkaste kvinnor.

Vi är en oberoende, ideell stiftelse som drivs av förändring och utveckling av kvinnors hälsofrågor.

Syftet med vår stiftelse är att arbeta för kvinnors fysiska och psykiska hälsa och lika rättigheter i vårt samhälle. 

Vår Insamlingsorganisation samlar medel till olika projekt och initiativ. Du är välkommen att engagera dig! Vi är beroende av ditt stöd för att kunna hjälpa människor och skapa en bättre värld för kommande generationer. Kontakta oss för hur du kan bidra ekonomiskt eller volontärt.

Vi inkluderar, agerar och inspirerar för alla kvinnors fysiska och psykiska hälsa.

Vi verkar för att alla kvinnor oavsett ålder, förmåga, förutsättning, socioekonomi eller boendeort ska ta steget och röra på sig och få verktyg för mental läkning för sin långsiktiga hälsa. Vi främjar hälsa för alla kvinnor genom rörelse och motion samt genom verktyg för mental hälsa och djup läkning.

Vi går från teori till handling, från alla till elit, från soffan till rörelse. Det finns ett stort behov av rörelse och verktyg för ökad mental och fysik hälsa bland kvinnor. Det krävs en förflyttning från ord till stöd och handling.

Vi är världens starkaste kvinnor

Alla kvinnor har drömmar och mål. Vi har skilda livssituationer och upplever olika förväntningar från omvärlden. Men vi har mycket gemensamt. Vi är kvinnor och vi klarar allt. Vi klarar att ta ett steg mot positiv förändring, ett steg mot att må bättre, ett steg mot god hälsa.

Sedan ett par år går hälsan bland svenska kvinnor åt fel håll – både den mentala och den fysiska. Vi är alldeles för många som sjukskrivs på grund av utbrändhet eller riskerar den långsiktiga hälsan för att vi är alltför stillasittande och saknar verktyg för att läka inifrån och ut.

PWF är plattformen som främjar god hälsa bland alla kvinnor genom fysisk rörelse och motion och genom verktyg och metoder för mental läkning och hälsa.

Vi går från teori till handling, från elit till alla, från soffan till rörelse. Vi vill inkludera, agera och inspirera för alla kvinnors mentala och psykiska hälsa. Hos oss finns inga hinder, inga trösklar, inga mode- eller kroppsideal. Vi omfamnar alla träningsformer – från yoga, qigong, meditation, andningsövningar, en promenad kring kvarteret eller cykeltur till jobbet, till grupper som tävlar tillsammans.

Hos PWF finns den samlade kraft som uppkommer när kvinnor läker och står i sin fulla kraft. En kraft som möjliggör att nå våra drömmar och mål. Tillsammans tar vi steget ur sofforna och kontorsstolorna. Steget mot en god mental och fysisk hälsa för resten av livet.

Tillsammans är vi världens starkaste kvinnor.

  • Ge alla kvinnor möjlighet att leva ett vitalt och aktivt liv

    PWF är en inkluderande organisation, för alla kvinnor kan röra på sig. Elit, vardagsmotionär, ung, gammal, socioekonomisk status – det spelar ingen roll vad man identifierar sig som. Ett särskilt fokus ligger på kvinnor i områden där träning förekommer i lägre utsträckning.

  • Få fler kvinnor att börja röra på sig

    PWF får kvinnor att ta steget från stillasittande till fysisk rörelse. Vi gör detta genom att identifiera hindren, förstå hur och varför stillasittandet är så utbrett, hitta vägar runt och främst: erbjuda aktiviteter för att få fler kvinnor i rörelse. Vi välkomnar även män som vill stödja sina döttrar, fruar, mammor, väninnor eller andra kvinnor i sina liv.

  • Vara uppmärksam på, belysa och skapa allmänhetens medvetenhet om kvinnors fysiska och mentala hälsa

    För att förbättra kvinnors mentala och fysiska hälsa behöver fler engagera sig i frågan. Power Woman Foundation agerar plattform för att samla aktörer som vill engagera sig för att inspirera och sprida kunskap för att främja kvinnors mentala och fysiska hälsa.