Tillsammans är vi världens starkaste kvinnor.

Vi är en oberoende, ideell stiftelse som drivs av förändring och utveckling av kvinnors hälsofrågor.

Syftet med vår stiftelse är att arbeta för kvinnors fysiska och psykiska hälsa och lika rättigheter i vårt samhälle. 

Vår Insamlingsorganisation samlar medel till olika projekt och initiativ. Du är välkommen att engagera dig! Vi är beroende av ditt stöd för att kunna hjälpa människor och skapa en bättre värld för kommande generationer. Kontakta oss för hur du kan bidra ekonomiskt eller volontärt.

Vi inkluderar, agerar och inspirerar för alla kvinnors fysiska och psykiska hälsa.

Power Woman Foundation verkar för att alla kvinnor oavsett ålder, förmåga, förutsättning, socioekonomi eller boendeort ska ta steget och röra på sig för sin långsiktiga hälsa. Power Woman Foundation främjar hälsa för alla kvinnor genom träning och motion. Vi går från teori till handling, från alla till elit, från soffan till rörelse. Det finns ett stort behov av motion för ökad mental och fysik hälsa bland kvinnor. Det krävs en förflyttning från ord till handling.

Vi är världens starkaste kvinnor

Alla kvinnor har drömmar och mål. Vi har skilda livssituationer och upplever olika förväntningar från omvärlden. Men vi har mycket gemensamt. Vi är kvinnor och vi klarar allt. Vi klarar att ta ett steg mot positiv förändring, ett steg mot att må bättre, ett steg mot god hälsa.

Sedan ett par år går hälsan bland svenska kvinnor åt fel håll – både den mentala och den fysiska. Vi är alldeles för många som sjukskrivs på grund av utbrändhet eller riskerar den långsiktiga hälsan för att vi är alltför stillasittande. Vi måste bli fler som rör på oss regelbundet.

Power Woman är plattformen som främjar god hälsa bland alla kvinnor genom träning och motion. Vi går från teori till handling, från elit till alla, från soffan till rörelse. Vi vill inkludera, agera och inspirera för alla kvinnors mentala och psykiska hälsa. Hos oss finns inga hinder, inga trösklar, inga mode- eller kroppsideal. Vi omfamnar alla träningsformer – från en promenad kring kvarteret eller cykeltur till jobbet, till grupper som tävlar tillsammans.

Hos Power Woman finns den samlade kraft som uppkommer när kvinnor rör på sig. En kraft som möjliggör att nå våra drömmar och mål. Tillsammans tar vi steget ur sofforna och kontorsstolorna. Steget mot en god mental och fysisk hälsa för resten av livet.

Tillsammans är vi världens starkaste kvinnor.

  • Ge alla kvinnor möjlighet att leva ett aktivt liv

    Power Woman Foundation är en inkluderande organisation, för alla kvinnor kan röra på sig. Elit, vardagsmotionär, ung, gammal, socioekonomisk status – det spelar ingen roll vad man identifierar sig som. Ett särskilt fokus ligger på kvinnor i områden där träning förekommer i lägre utsträckning.

  • Få fler kvinnor att börja träna

    Power Woman Foundation får kvinnor att ta steget från stillasittande till fysisk rörelse. Vi gör detta genom att identifiera hindren, förstå hur och varför stillasittandet är så utbrett, hitta vägar runt och främst: erbjuda aktiviteter för att få fler kvinnor i rörelse. Vi välkomnar även män som vill stödja sina döttrar, fruar, mammor, väninnor eller andra kvinnor i sina liv.

  • Vara uppmärksam på, belysa och skapa allmänhetens medvetenhet om kvinnors fysiska och mentala hälsa

    För att förbättra kvinnors mentala och fysiska hälsa behöver fler engagera sig i frågan. Power Woman Foundation agerar plattform för att samla aktörer som vill engagera sig för att inspirera och sprida kunskap för att främja kvinnors mentala och fysiska hälsa.