Våra initiativ och projekt

Var förändringen som du vill se i världen.  När det handlar om att skapa en positiv förändring så har Insamlingsstiftelsen Power Woman Foundation en mängd olika program och initiativ som du kan engagera dig i.

Vårt uppdrag är att arbeta för kvinnans kraft i samhället. Vi driver projekt som stöder individer och organisationer som förebyggande och aktivt stöder kvinnors välmående såväl fysiskt som psykiskt.

Vi tror att bättre fysisk och mental hälsa, starkare ekonomi, självständighet och självkänsla ger kvinnor möjlighet att öka livskvaliteten och välbefinnandet för henne själv vilket även leder till positiva effekter på hennes omgivning.

  • Ge alla kvinnor möjlighet att vara friska starka och vitala - både fysiskt och psykiskt

    Power Woman Foundation är en inkluderande organisation, för alla kvinnor ska få ha en holistisk hållbar fysisk och mental hälsa. Ung, gammal, socioekonomisk status – det spelar ingen roll vad man identifierar sig som. Ett särskilt fokus ligger på kvinnor i områden där rörelse och hälsofrågor förekommer i lägre utsträckning. Hälsa börjar inifrån, så den inre resan är lika viktig som den yttre.

  • Få fler kvinnor att börja röra på sig

    Power Woman Foundation får kvinnor att ta steget från stillasittande till fysisk rörelse. Vi gör detta genom att identifiera hindren, förstå hur och varför stillasittandet är så utbrett, hitta vägar runt och främst: erbjuda aktiviteter för att få fler kvinnor i rörelse. Rörelse och verktyg kan vara en promenad, yoga, meditativ qigong, andningsövningar mm. Allt som stimulerar nervsystemet till lugn och ro för läkning.

  • Uppmärksamma och skapa engagemang kring kvinnors fysiska och psykiska hälsa

    För att förbättra kvinnors mentala och fysiska hälsa behöver fler engagera sig i frågan. Power Woman Foundation agerar plattform för att samla aktörer som vill engagera sig för att inspirera och sprida kunskap för att främja kvinnors mentala och fysiska hälsa.

PROJEKT

Stiftelsen driver för närvarande två projekt.

1. Power Woman Athletic Club

2. Första Steget

Power Woman Athletic Club

Powerwoman Athletic Club är en ideell idrottsförening som grundades 2018 med ambitionen att arbeta för kvinnors hälsa och rörelseglädje inom framförallt konditionsidrotter. Medlemskapet är kostnadsfritt och i dagsläget har föreningen ca 2300 medlemmar i Sverige. Alla är välkomna, det enda önskemålet är att alla medlemmar är snälla och respektfulla mot sina medsystrar. Klubben drivs som projekt av stiftelsen på internationell nivå men har en svenska förgrening i en ideell idrottsförening. Den svenska föreningen är medlemmar av Svenska riksidrottsförbundet och tillhör även Svenska Triathlonförbundet, Svenska Cykelförbundet, Svenska Skidförbundet

Gå till Power Woman Athletic Club

Första steget

Stöd vårt arbete med att få 10 000 kvinnor att gå från stillasittande till rörelse.

En gång är ingen gång, två gånger är en vana. Sju gånger ger en hållbar förändring.

Låt oss göra skillnad, steg för steg. För bättre hälsa och för en ny livsstil med hälsofrämjande effekter för livet som resultat.

Genom att få 100 000 kvinnor i aktivitet ger ca 2,7 miljarder kr i samhällsnytta per år. Det är vårt nästa steg.

I Sverige finns ca 1,5 miljon inaktiva kvinnor i åldersgruppen 15-84 år. Avsaknad av fysisk aktivitet kan leda till fetma, psykisk ohälsa, sjukdomar såsom diabetes, hjärt- & kärlsjukdomar liksom depression, ångest och ökad sjukfrånvaro. Detta kostar samhället runt 80 miljarder kronor om året i hälso- och sjukvårdskostnader, produktionsbortfall, inkomstskatteförluster, arbetslöshetsförmåner mm.

Projektet riktar sig till två grupper:

1. Ungdom

2. Vuxen